ALV VIII ‘Inti’

 

Datum: Dinsdag 12 september 2017
Tijdstip: 17.00 uur start, 16.30 uur inlezen
Locatie:                Sylvius Laboratorium, Sylviusweg 72, Leiden
Voorzitter: Charlotte Nederpel
Notulist: Dion Zandstra
Aanwezigen:
Toon aanwezigen

 

1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Vaststellen notulen ALV V

Laat een reactie achter