ALV VIII ‘Inti’

 

Datum: Dinsdag 12 september 2017
Tijdstip: 17.00 uur start, 16.30 uur inlezen
Locatie:                Sylvius Laboratorium, Sylviusweg 72, Leiden
Voorzitter: Charlotte Nederpel
Notulist: Dion Zandstra
Aanwezigen:
Toon aanwezigen
 • Pip van Aalst
 • Lisa Tonino
 • Roel Wouters (Schaduwnotulist)
 • Tijs Tonkens
 • Sven Ungerer [afwezig van 20.09 tot 20.11 uur]
 • Thom Dekker [tot 17.15 uur]
 • Bas van Klaveren [tot 20.07 uur]
 • Lisa Smit [tot 17.15 uur]
 • Megan Hulscher [tot 20.47 uur]
 • Patrick van Hage [tot 17.51 uur]
 • Marin Visscher [tot 20.47 uur]
 • Sabine Werndlij
 • Rosalijn Ekkelenkamp
 • Bart Overkamp [tot 18.34 uur]
 • Koen Rurenga [tot 18.34 uur]
 • John Nguyen [tot 18.34 uur]
 • Renée Zijlmans [afwezig van 18.34 tot 19.07 uur]
 • Jordy van Kampen [vanaf 17.22 uur]
 • Kim Renkens [van 18.10 tot 20.47 uur]
 • Janna Horjus [vanaf 18.19 uur]

 

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 17.02 uur.

2. Vaststellen definitieve agenda

Voorstel: Concept-agenda ALV VIII

Besluit: Agenda ALV VIII

Resultaat: Voorstel aangenomen, met inachtname van wijzigingen

Stemverhouding: Per acclamatie

 

De voorzitter draagt de volgende wijzigingen aan:

 • “Sacculina” verplaatsen naar punt 8
 • “Mededelingen vanuit het bestuur” verplaatsen naar punt 20

De concept-agenda van ALV VIII is per acclamatie, met inachtname van de wijzigingen, aangenomen.

3. Vaststellen notulen ALV V

Voorstel: Concept-notulen ALV V

Besluit: Notulen ALV V

Resultaat: Voorstel aangenomen, met inachtname van wijzigingen

Stemverhouding: Per acclamatie

 

De ALV draagt de volgende wijzigingen aan:

 • Verbeteren van taalfouten

De concept-notulen van ALV V zijn per acclamatie, met inachtname van de wijzigingen, aangenomen.

Laat een reactie achter