Association bodies

De organen van de LBC geven het bestuur én de leden, maar vooral de Algemene Leden Vergadering advies over allerlei zaken binnen de vereniging. Binnen de vereniging kennen wij drie organen:

De KasCo

De KasControlecommissie is een wettelijk- en ALV-orgaan dat zich bezighoudt met het controleren van de boekhouding en het financieel advies geven van zowel het bestuur, de ALV als commissies. Daarnaast past de KasCO, samen met het bestuur het Financieel Reglement aan wanneer dit nodig is. 

De Ledenraad

De ledenraad is het ALV-orgaan dat zich bezighoudt met beleidsmatig advies. Zowel gevraagd, als ongevraagd. Daarnaast controleert de ledenraad of het bestuur het door haar opgestelde beleid volgt en zo niet gaat achterhalen waarom niet. Verder vernieuwt de ledenraad het huishoudelijk reglement van de vereniging jaarlijks.

De Raad van Senatoren

De Raad van Senatoren of RvS is een orgaan dat bestaat uit oud-bestuursleden. Het orgaan is geen ALV-orgaan en geeft advies aan het bestuur op persoonlijk vlak en geeft advies over zaken als het bestuur daar vragen over heeft.