94e bestuur der Leidse Biologen Club ‘Inti’ geïnstalleerd

Het is mij een eer en waar genoegen om u voor te mogen stellen aan het 94e bestuur der Leidse Biologen Club: ‘Inti’.

Maar allereerst wil ik alle leden van de LBC en natuurlijk ook het bestuur Charites bedanken dat wij ons nu in deze positie bevinden. We voelen ons vereerd dat we de bestuurlijke taken van zo’n goed bestuur over mogen nemen.

Een kleine introductie voor wie niet precies weet wie wij zijn:
Roel Wouters, onze assessor onderwijs, begon zijn inwerkperiode als de sjaars van het bestuur, terwijl Lisa Tonino, onze assessor extern, het tegenovergestelde was, namelijk onze bestuursoudste. Charlotte Nederpel als praeses, Dion Zandstra als ab actis, Pip van Aalst als quaestor en Tijs Tonkens als assessor intern zitten daar als jaargenoten precies tussenin. Het jaar van 2014 is dus goed vertegenwoordigd!

We begonnen onze inwerkperiode niet met de naam kandidaatsbestuur, maar als ‘Knuffelbestuur’. Waarschijnlijk heeft dit deels met onze ab actis te maken, die mede bekend staat als knuffelbeer van de LBC. Maar deels ook omdat we nu al een hele hechte groep zijn.

Bekijk (nogmaals) ons bekendmakingsfilmpje dat op de Wissel-ALV getoond werd.

Onze bestuurskleuren zijn in dit filmpje ook gelijk te zien, namelijk ‘varengroen’ en ‘saffraangeel’. De gele kleur verwijst ook naar de zon, wat weer te maken heeft met onze naam. De zonnegod van de Inca’s droeg namelijk de naam ‘Inti’. Dit was één van de belangrijkste goden voor hen, aangezien de zon een bron is om kracht uit te putten en om van te leven. Hiermee hangt ook ons motto samen, namelijk:

‘Sine, sole, sileo!’

Wat vrij vertaald ‘Zonder zon geen leven!’ betekent.

Het is één van de redenen waardoor leven op aarde mogelijk is; er organismen op deze wereld zijn; er fotosynthese kan plaatsvinden en wij vitamine D kunnen aanmaken. Zonder zon hadden wij biologen waarschijnlijk een heel saai leven gehad.

De zon staat eigenlijk voor alleen maar goede dingen: groei, warmte, geluk, vitaliteit en vernieuwing.

En wat vernieuwing betreft, daar hebben wij voor het komende jaar al onze ideeën voor. Wij hebben namelijk twee hoofddoelstellingen dit jaar:

Het doorbreken van de eilandjescultuur tussen besturen
We willen graag voorkomen dat goede doelstellingen na een jaar in de prullenbak verdwijnen. Ons hoofdidee wat deze doelstelling betreft, is het opstellen van een meerjarenplan, zodat er doelbewust elk jaar kleine vorderingen gemaakt kunnen worden om een groter doel te bereiken na meerdere jaren.

Het verhogen van de efficiëntie van processen binnen het bestuur en de vereniging
Hiermee willen we processen die veel tijd innemen, standaardiseren en automatiseren, zodat er efficiënter gewerkt kan worden aan meerdere taken. Hier zijn een heleboel voorbeelden van te noemen, maar die zullen we presenteren in ons beleidsplan die binnenkort openbaar gemaakt zal worden.

Ik spreek hier namens het volledige h.t. als ik zeg dat we er ontzettend veel zin in hebben om het komende jaar de vereniging te vertegenwoordigen als bestuur. We zullen er alles aan doen om dit jaar tot een succes te maken!

Voor nu wil ik als laatste het bestuur Charites nog een keer bedanken voor hun inzet en prestaties van het afgelopen jaar.

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele bestuur

Charlotte Nederpel
h.t. praeses der Leidse Biologen Club


Heb je vragen of tips voor ons bestuur? Dan kan je deze altijd mailen naar bestuur@leidsebiologenclub.nl of in de ideeënbox op de eerste verdieping van het Sylvius doen.