OCB

De opleidingscommissie van de Opleiding Biologie (OCB) is het adviesorgaan van de Opleidingsdirecteur. De OCB telt over het algemeen vijf docenten en vijf studenten. We proberen om alle jaren van de opleiding te vertegenwoordigen in de commissie. Bij de vergaderingen van de opleidingscommissie komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken hebben met het onderwijs, waaronder bijvoorbeeld onderwijsvernieuwingen en de evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs.

Met vriendelijke groet,
De OCB-studentleden

  • Noor Kuhlemaijer (2e jaar BSc, student-assistant)
  • Jostijn van Bemmelen (2e jaar BSc)
  • Robert Barclay (1e jaar MSc)
  • Floor Perdijk (1e jaar MSc, assessor onderwijs LBC) 
  • Suzanne Vink (2e jaar MSc)

Heb je vragen, problemen of klachten over de opleiding? Aarzel niet en mail dan naar oc@biology.leidenuniv.nl of naar een van de studentleden!

.