Organen

De organen van de LBC geven het bestuur én de leden, maar vooral de ALV advies over allerlei zaken binnen de vereniging. De RvS geeft vooral het bestuur advies op bestuurlijk niveau en de KasCo geeft advies op financieel nivea. De aankomende Ledenraad, zal zich gaan bezighouden met beleid.