Ereleden

Ereleden zijn op algemene ledenvergaderingen voorgedragen en benoemd wegens hun bijzondere bijdrage aan de LBC. Ook vinden zij het altijd erg leuk om te horen wat er zich allemaal binnen de vereniging afspeelt.

De vereniging telt vijf personen die zichzelf ‘erelid van de Leidse Biologen Club’ mogen noemen. Met trots presenteren wij:

Kooi (1948) kwam in 1970 bij Biologie werken als analiste. In 1990 promoveerde zij. Sindsdien werd zij steeds meer betrokken bij het onderwijs en gaf colleges en onder meer presentaties op de ouderdagen. Haar practica werden opgeluisterd met uitstapjes naar literatuur en feestelijk versierde zalen. Zij ontwikkelde een hechte band met de LBC, en nam deel aan diverse Quo Vadis-reizen. Zij levert al sinds jaren bijdragen aan het Kameleon en de almanak. Op 6 november 2006 werd zij erelid van de LBC, een onderscheiding die zij net zo belangrijk vindt als de koninklijke onderscheiding die haar ook ten deel viel. Na haar pensionering werd zij medeorganisator van de Honour Class Crisis in Biology en in 2015 is zij door de gemeente Leiden als vrijwilliger benoemd als Botanisch Curator van het Singel-park Leiden.

Siebers ging na zijn biologiestudie in Leiden als leraar VWO aan het werk, keerde na 5 jaar terug naar de universiteit en koos na zijn promotie voor het toen nieuwe studieadviseurschap. Hij was de studenten in zijn beroepsuitoefening altijd zeer nabij en ontving hiervoor in 1994 het erelidmaatschap van de LBC. Tot op heden is hij nog steeds actief bezig met de arbeidsmarkt voor biologen.

Kruijer (1960) heeft Biologie gestudeerd in Groningen en heeft zijn promotieonderzoek gedaan in Leiden. Hij is gepromoveerd op een revisie van de Hypopterygiaceae. De vaak grote maar toch vaak ook scherp begrensde verspreidingsgebieden van mossoorten hebben zijn grote interesse: worden deze patronen verklaard door continental drift, lange afstandverspreiding van sporen of een combinatie van beide. Na zijn promotieonderzoek werd Hans studieadviseur bij Bio-Farmaceutische Wetenschappen en bureauredacteur van het floristisch tijdschrift Gorteria, dat door Naturalis wordt uitgegeven. Daarnaast doet hij nog onderzoek aan arctische mossen. Het geven van onderwijs bij Biologie en het leiden van LBC-excursies, zijn deelname aan de quo vadis en zijn grote betrokkenheid met studenten zorgden een hechte band met de LBC. Vanwege zijn verdiensten voor de vereniging werd hij op 12 januari 2011 tot erelid benoemd.

Antonia Johanna Gerritdina Regensburg-Tuïnk , roepnaam Tonny, (1953) ging in 1973 als research analiste biochemie werken in het Biochemisch Laboratorium. Van 1983 tot 1997 heeft zij als deeltijd docent biochemie gewerkt bij de Hogeschool Rotterdam. In 2001 heeft zij het research werk verruild voor communicatie en marketing (C&M) bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. In die periode werkte zij vaak met studentambassadeurs en studenten die de afdeling C&M versterkten. Hierna is zij teruggekeerd naar de biologie (2006) en door de vele contacturen als docent voor het basispracticum leerde zij alle biologiestudenten goed kennen. Deelname aan vele studiereizen, het bijwonen van symposia en diesvieringen schiep een goede band met studenten. Op 12 januari 2011 is zij wegens haar verdiensten voor de LBC tot erelid benoemd.

Dhr. Berkhoudt, geboren in 1945, is diermorfoloog en specialist in de microanatomie van zintuigen in vogelsnavels. In het jaar 2003 kreeg hij de Leidse Studentenraad Onderwijsprijs uitgereikt. In 2005 is hij vervroeg gepensioneerd. Van 2006 tot 2013 werkte hij als vrijwilliger bij Naturalis en is thans actief als natuurgids bij het IVN met zijn hobby natuurfotografie.