Inti

 Van 14 december 2016 tot en met 11 oktober 2017 was het 94ste bestuur ‘Inti’ als volgt geconstitueerd:

V.l.n.r.
Tijs Tonkens: assessor intern
Lisa Tonino: assessor extern
Dion Zandstra: ab actis
Charlotte Nederpel: praeses
Pip van Aalst: quaestor
Roel Wouters: assessor onderwijs

Naam: Inti (Zonnegod van de Inca’s)
Motto: Sine Sole Sileo (“Zonder zon geen leven”)
Kleuren: Saffraangeel en Varengroen

Klik hier voor het beleidsplan van Inti (d.d. 14-03-2017)
Klik hier voor de jaarevaluatie van Inti (d.d. 24-10-2017)