Ouroboros

v.l.n.r Bas Schenkeveld (Assessor Intern), Elspeth Kolvoort (Quaestor), Flemming Diepeveen (Ab-actis), Tamara Hoogenboom (Praeses), Tim Reijman (Assessor Extern) en Eefje Aerts (Assessor Onderwijs)

Ouroboros is een Grieks mythologische slang die zijn eigen staart opeet. Dit symboliseert de cyclische aard van de natuur, de kringloop van het leven, de eenheid van alles en het eeuwige terugkeren.

Als motto hebben we dit jaar gekozen voor: Hekastos telos esti nea archè. Elk einde is een nieuw begin. Ook dit slaat op de kringloop van het leven, en op de kringloop die ook binnen de LBC te vinden is. Ieder jaar maakt een fris bestuur weer een kringloop mee, waarna het allemaal weer opnieuw begint.

Motto van het bestuur 2010: ‘Hekastos telos esti nea archè’