Almanak

De tijd vliegt voorbij en voor je het weet ben je een jaar verder. Gelukkig bestaat er dan de almanak om je te herinneren aan alle mooie momenten van zo’n jaar, en aan wie je nou allemaal ook alweer precies had geregeld op die ene avond in de hut… 
Ook staan er dit jaar weer genoeg leuke en informatieve stukjes in over dieren met supereigenschappen zoals de bidsprinkhaankreeft en de luiaard. 
De superalmanakcommissie bestond dit jaar uit de volgende LBC’ers:

Praeses: Bas van Klaveren en Marieke Elfferich

Ab actis: Marieke Elfferich en Thom Dekker

Assessor InDesign en Illustrator: Marin Visscher

Assessoren: Bas Ketelaar en Thom Dekker

Daarnaast hebben we veel hulp gehad vanuit allerlei hoeken om alle stukjes die we wilden bij elkaar te schrijven. Zo zijn er veel leden geweest die een leuke bijdrage hebben geleverd, en zijn ook de broertjes en zusjes weer aan het werk gezet. Dit alles heeft ertoe geleidt dat de almanak super is geworden!