Raad van Senatoren

De Raad van Senatoren (RvS) bestaat uit leden van de LBC die voorheen in het bestuur hebben gefunctioneerd. Ze ondersteunen het huidige bestuur en geven (on)gevraagd advies indien nodig.
De huidige Raad van Senatoren bestaat uit:

  • Jordy van Kampen
  • Kim Renkens
  • Marieke Severijns
  • Jaap Tromp
  • Charlotte Nederpel
  • Dion Zandstra
  • Pip van Aalst
  • Tijs Tonkens