Ereleden

Ereleden zijn op algemene ledenvergaderingen voorgedragen en benoemd wegens hun bijzondere bijdrage aan de LBC. Ook vinden zij het altijd erg leuk om te horen wat er zich allemaal binnen de vereniging afspeelt.

De vereniging telt zeven personen die zichzelf ‘erelid van de Leidse Biologen Club’ mogen noemen. Met trots presenteren wij:

Rinny E Kooi (1948) kwam in 1970 bij Biologie werken als analiste. In  1977 ging zij parttime biologie studeren en in 1984 deed zij het doctoraal. In 1990 promoveerde zij. Sindsdien werd zij steeds meer betrokken bij het onderwijs, onder meer door het geven van colleges, practica en excursies. Haar practica werden opgeluisterd met uitstapjes naar literatuur en feestelijk versierde zalen.
Als onderdeel van het promoten van de studie biologie gaf zij onder meer presentaties op voorlichtings- en ouderdagen. Zij ontwikkelde een hechte band met de LBC, en nam deel aan diverse Quo Vadis-reizen. Zij levert sinds vele jaren bijdragen (meer dan 90) aan het Kameleon en de Almanak. Op 6 november 2006 werd zij erelid van de LBC, een onderscheiding die zij net zo belangrijk vindt als de koninklijke onderscheiding die haar later ook ten deel viel. Zij
behoort tot de groep docenten die de jaarlijkse prijs als beste docent van het jaar ontvingen. Naast haar werk bij Biologie was zij bestuurlijk actief binnen de universiteit, de Nederlandse Entomologische Vereniging en bij diverse maatschappelijke organisaties in Leiden. Ook zette zij zich in voor kansen voor ‘Vrouwen in de Wetenschap’. Na haar pensionering werd zij initiatiefnemer en medeorganisator van de Honour Class Crisis in Biology. Dit onderwijs verrichtte zij van 2012 t/m 2016. In 2015 is zij door de gemeente Leiden benoemd tot Botanisch Curator van het Singelpark Leiden, een functie die zij als vrijwilliger uitvoert. Zij publiceert al sinds 1997 de rubriek ‘Bomen in de buurt’ in de Wijkkrant van de stadswijk waar zij woont.

Siebers ging na zijn biologiestudie in Leiden als leraar VWO aan het werk, keerde na 5 jaar terug naar de universiteit en koos na zijn promotie voor het toen nieuwe studieadviseurschap. Hij was de studenten in zijn beroepsuitoefening altijd zeer nabij en ontving hiervoor in 1994 het erelidmaatschap van de LBC. Tot op heden is hij nog steeds actief bezig met de arbeidsmarkt voor biologen.

Kruijer (1960) heeft Biologie gestudeerd in Groningen en heeft zijn promotieonderzoek gedaan in Leiden. Hij is gepromoveerd op een revisie van de Hypopterygiaceae. De vaak grote maar toch vaak ook scherp begrensde verspreidingsgebieden van mossoorten hebben zijn grote interesse: worden deze patronen verklaard door continental drift, lange afstandverspreiding van sporen of een combinatie van beide. Na zijn promotieonderzoek werd Hans studieadviseur bij Bio-Farmaceutische Wetenschappen en bureauredacteur van het floristisch tijdschrift Gorteria, dat door Naturalis wordt uitgegeven. Daarnaast doet hij nog onderzoek aan arctische mossen. Het geven van onderwijs bij Biologie en het leiden van LBC-excursies, zijn deelname aan de quo vadis en zijn grote betrokkenheid met studenten zorgden een hechte band met de LBC. Vanwege zijn verdiensten voor de vereniging werd hij op 12 januari 2011 tot erelid benoemd.

Antonia Johanna Gerritdina Regensburg-Tuïnk , roepnaam Tonny, (1953) ging in 1973 als research analiste biochemie werken in het Biochemisch Laboratorium. Van 1983 tot 1997 heeft zij als deeltijd docent biochemie gewerkt bij de Hogeschool Rotterdam. In 2001 heeft zij het research werk verruild voor communicatie en marketing (C&M) bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. In die periode werkte zij vaak met studentambassadeurs en studenten die de afdeling C&M versterkten. Hierna is zij teruggekeerd naar de biologie (2006) en door de vele contacturen als docent voor het basispracticum leerde zij alle biologiestudenten goed kennen. Deelname aan vele studiereizen, het bijwonen van symposia en diesvieringen schiep een goede band met studenten. Op 12 januari 2011 is zij wegens haar verdiensten voor de LBC tot erelid benoemd.

Dhr. Berkhoudt, geboren in 1945, is diermorfoloog en specialist in de microanatomie van zintuigen in vogelsnavels. In het jaar 2003 kreeg hij de Leidse Studentenraad Onderwijsprijs uitgereikt. In 2005 is hij vervroeg gepensioneerd. Van 2006 tot 2013 werkte hij als vrijwilliger bij Naturalis en is thans actief als natuurgids bij het IVN met zijn hobby natuurfotografie.

Dr. M.C. Marco Roos

Marco Roos (1955) studeerde biologie in Leiden van 1974-1981. Naast een stage aan Hertshoornvarens (Platycerium), heeft een stage uitgevoerd in Indonesië en daarbij bijgedragen aan de vegetatiekaart van Sumatra. Dit veldwerk in de tropische regenwouden was een geweldige ervaring voor hem. Van 1981-1985 voerde hij in Utrecht een promotieonderzoek uit aan de fylogenie van de Eikenbladvarens (Drynaria en Aglaomorpha), gevolgd door een postdoc project aan Zuid Amerikaanse varens. In 1991 werd hij aangesteld als projectleider Tropische Botanie bij het toenmalig Rijksherbarium/Hortus Botanicus van de UL (later Nationaal Herbarium vestiging Leiden). Al gauw werd hij actief in het onderwijs, m.n. in de 2e jaarscursus Biodiversiteit en Patroonanalyse. Vanaf 2000 verzorgde hij 15 jaar lang de 1e jaars colleges Biodiversiteit Plant, Protist en Fungi en rond die tijd nam hij de organisatie van de 1e jaars excursies op zich. In 2012 ging het Nationaal Herbarium op in Naturalis en werd hij Coördinator Hoger Onderwijs van Naturalis Biodiversity Center. Vanuit Naturalis bleef hij onderwijs verzorgen, m.n excursies en flora in het 1e en 2e jaar, Nederlandse landschappen en biodiversiteit in de minor Biodiversity and the natural environment en nog wat kleinere modules her en der. Zijn expertise verschoof de laatste jaren naar Urbane biodiversiteit wat o.a. geresulteerd heeft in de begeleiding van een flink aantal stages en zijn inbreng in het recente advies Leiden BioScience Park Biodivers.

Prof. Dr. Herman Spaink

Prof. Dr. Herman Pieter Spaink (1961) is  sinds 1998 hoogleraar in de moleculaire celbiologie bij de Universiteit Leiden.  Met jaar van aankomst 1979 heeft hij  in Leiden biologie gestudeerd  en is daar gepromoveerd op een studie naar de interactie tussen symbiotische bacteriën en planten. Momenteel werkt hij aan ziekteprocessen zoals tuberculose en diabetes met gebruik van zebravis larven.  Naast celbiologie heeft Herman een brede biologische interesse die hij ook graag met studenten deelt, zoals de bereiding van Hortus bier en het zingen van liederen over zebravis bij LBC feesten.  Als wetenschappelijk directeur van het instituut van biologie (2014-2018) heeft hij nauw samengewerkt met het LBC om de studie biologie zo plezierig mogelijk te laten zijn.