Praktische informatie

Informatiepunten voor biologiestudenten

Waar je terecht kunt met al je studie-gerelateerde vragen, maar ook voor bijv. mentale klachten en persoonlijk advies.

E-studiegids
● Algemene informatie over vakken
● Roosters
● Usis codes
Site: https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/8828/biologie#tab-1

Onder Onderwijs- en Examenregeling:
● Informatie over studie & studeren (bijzondere situaties, studeren in het buitenland
etc.)
● Informatie over het studentenleven (huisvesting, verenigingen etc.)
● Facultaire en opleidingsregelementen

Studieadviseur Bachelor Biologie
● Persoonlijke studie problemen (door bijv. mentale klachten of een externe situatie)
● Hulp en advies bij praktische zaken:
○ Studieplanning
○ Roosters
○ Keuzeruimte
○ Vrijstelling aanvragen
○ Stage lopen
○ Studievertraging door bijzondere omstandigheden

Contact: BioBscStudieadviseur@biology.leidenuniv.nl

Assessor Onderwijs van de studievereniging Leidse Biologen Club
● Onderdeel van het studentenbestuur van de studievereniging
● Kun je bij terecht met vragen over onderwijszaken, zoals bijvoorbeeld de boeken of
ervaringen van ouderejaarsstudenten
● De Assessor Onderwijs kan je helpen en/of doorverwijzen als je niet weet waar je
moet zijn met bepaalde vragen
● Stuur een mailtje naar: onderwijs@leidsebiologenclub.nl of kom langs op de
verenigingskamer (het hok) op de eerste verdieping van het Sylvius gebouw

Kennisbank en Bijlessysteem
● De kennisbank is een systeem waarbij studenten hun eigen samenvatting kunnen
opsturen om te delen met anderen én de samenvattingen van anderen kunnen
bekijken en gebruiken om te studeren.
● Het bijlessysteem is een systeem waarbij studenten die bijles willen of nodig hebben,
koppelen aan een student die bijles wil geven.
Link: https://leidsebiologenclub.nl/geschiedenis-biologie-leiden/kennisbank-en-bijlessysteem/

Vertrouwenspersonen en studentenpsychologen
● Als je ongewenst gedrag meemaakt, schending van de wetenschappelijke integriteit
vermoedt of een misstand wilt melden, kun je terecht bij de vertrouwenspersonen.
Link: https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleide rs-en-adviseurs/vertrouwenspersonen/wiskunde-en-natuurwetenschappen/biologie-bsc?cf= wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=biologie-bsc

● De studentenpsychologen kunnen je helpen bij zowel studiegerelateerde als
persoonlijke problemen. (als je hier niet snel genoeg terecht kunt is het handig om
eerste even de studieadviseur te benaderen, want die zou je ook kunnen helpen met
welke stappen je het best kunt ondernemen!)
Link: https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleide rs-en-adviseurs/studentenpsychologen/wiskunde-en-natuurwetenschappen/biologie-bsc?cf= wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=biologie-bsc

Studentendecanen
● Studentendecanen beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij
verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen
Link: https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleide rs-en-adviseurs/studentdecanen/wiskunde-en-natuurwetenschappen/biologie-bsc?cf=wiskun de-en-natuurwetenschappen&cd=biologie-bsc

Opleidingscommissie
● Gaat over het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs
● Voor vragen of klachten kan je altijd mailen naar OC@biologie.leidenuniv.nl of
onderwijs@leidsebiologenclub.nl. Of je kan langskomen op de verenigingskamer in
het Sylvius gebouw.
● Algemene informatie:
https://leidsebiologenclub.nl/geschiedenis-biologie-leiden/opleidingscommissie/

Overige informatie
● Gratis Office: Free online storage and use of Word, Excel, PowerPoint and OneNote
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/announcements/2019/09/free-onli ne-storage-and-use-of-word-excel-powerpoing-and-onenote?cf=science&cd= biology-bsc

● Student support groups:

https://www.student.universiteitleiden.nl/en/announcements/2020/11/students- support-groups-join-in-or-volunteer-to-help?cf=science&cd=biology-bsc

Flowchart Academic Career

In deze flowchart van het vak Studie Loopbaan Oriëntatie zijn alle belangrijke keuzemomenten binnen de opleiding weergegeven.

https://fransrodenburg.github.io/Personal-and-Professional-Development/files/FlowChartBScAcademicCareer.pdf