Mijn LBC

Wat fijn dat je lid bent van de Leidse Biologen Club! Op deze pagina vind je wat praktische informatie over jouw gegevens, rechten en plichten. Voor het doorgeven van gewijzigde gegevens, zoals verhuizingen, vragen we je om een berichtje te sturen naar abactis@leidsebiologenclub.nl.


Verenigingsdocumenten

Op alle LBC-leden zijn de statuten, het huishoudelijk reglement, het financieel reglement en de privacyverklaring van toepassing. Deze zijn rechtsgeldig en aangenomen door de Algemene Ledenvergadering, wat de hoogste macht van de vereniging is. Ieder lid heeft het recht om een ALV bij te wonen en er te stemmen over de stukken die behandeld worden. De uitnodiging hiervoor ontvang je uiterlijk twee weken van tevoren per e-mail. Het bestuur leidt de vereniging op basis van hun beleidsplan en de verenigingsbegroting, die eveneens bekrachtigd zijn door de ALV.


Uitschrijven

Lidmaatschap van de Leidse Biologen Club loopt van 1 september tot en met 31 augustus en wordt automatisch verlengd. Wil je je uitschrijven? Dan willen we je allereerst bedanken voor je betrokkenheid. Middels het onderstaande formulier kan je een verzoek indienen om je lidmaatschap op te zeggen. Het lidmaatschap wordt dan per het eerstvolgende verenigingsjaar beëindigd. Tot die tijd blijft de contributieplicht gelden en ben je van harte welkom om nog deel te nemen aan onze activiteiten.

Wij attenderen je erop dat de uitschrijving niet kan worden verwerkt indien je nog openstaande betalingen hebt bij de vereniging. Jouw gegevens worden automatisch opgenomen in het reünistenbestand, tenzij je anders aangeeft. Voor vragen omtrent jouw uitschrijving kan je altijd mailen naar abactis@leidsebiologenclub.nl of bellen met 071-5274977.