Geschiedenis van de vereniging

Op 11 februari 1915 werd de ‘Leidsche Zoölogen Club’ opgericht door dr. H.C. Delsman als voorzitter, W.H. van Seters als Abactis en mej. B. Immink als penningmeester. Op dit moment telde De Leidsche Zoölogen Club verder zeven leden. De eerste vergadering werd gehouden op 24 februari 1915, hier werd de contributie bepaald op ƒ 0,50 per jaar en ƒ 1,- entree voor een vergadering. De eerste excursie van de Leidsche Zoölogen Club werd gehouden op 5 mei 1915 naar de Keukenhof, Lisse. Na het succes hiervan zouden er nog vele excursies volgen.

In november 1923 besloten de leden van de Leidsche Zoölogen Club dat de vereniging zich niet alleen moest toespitsen op de zoölogie, maar op de biologie in het algemeen. Dit had de oprichting van de Leidsche Biologen Club tot gevolg. Op 1 mei 1936 werd het blad ‘Het Kameleon’ opgericht om de activiteiten van de vereniging samen te vatten. Op 1 maart 1940 kende de Leidsche Biologen Club 90 leden met 5 ereleden.

WOII ging niet ongemerkt voorbij voor de Leidse biologen. Eind november 1940 werd de universiteit gesloten maar de LBC bleef achter de schermen een rol spelen door bijeenkomsten, voordrachten en discussiegroepen te organiseren voor de biologiestudenten. Het verenigingsleven werd steeds meer bepaald door de bezetter. Na de definitieve sluiting van de universiteit in november 1941 werd ook besloten om de activiteiten van de Leidse Biologen Club op te heffen.

In juli 1945 hervatte de Leidse Biologen Club haar taken weer. Tijdens de eerste bijeenkomst werden degenen herdacht die tijdens de oorlog omgekomen waren. Na de oorlog was er erg veel interesse in het studeren van biologie; het LBC-bestuur kreeg hierdoor de kans om de vereniging weer goed draaiende te krijgen met meer enthousiasme en belangstelling dan in de beginjaren. Er werden weer excursies en lezingen georganiseerd en deze werden druk bezocht. In 1956 bestond de Leidse Biologen Club uit  256 leden, 9 ereleden, 37 buitengewone leden, 3 buitenleden en 1 donateur.

Op 25 mei 1962 werd de boom in de Hortus officieel geadopteerd. De boom is even oud als de biologenvereniging zelf. Op de traditionele inauguratie voor de eerstejaars vervulde de boom een bijzondere rol. Na toespraken van prof. Dr. H.P. Wolvekamp, prof. Dr. W.K.H. Karstens en J.J.H. Storms,  schaarden alle biologen zich om de LBC-boom die voorzien was van een weegschaal. De eerstejaars schreven op een bord hun naam en vulden vol verwachting een van de schalen van de weegschaal met vruchtjes van de boom, op deze wijze hun LBC-toekomst op de weegschaal plaatsend.

In 1978 werd op initiatief van Hans Zwitzer en Peter van Welzen het Studenten Overleg Orgaan (SOO) opgezet. Dit orgaan wilde zich bezig houden met problemen binnen de biologiestudie, overleg vond plaats eens per maand. De eerste activiteit was het organiseren van een boekenbeurs.

Mei 1979; het statutenconcept ging naar de notaris. Een maand later tekende het bestuur de statuten.

In de jaren daarna kwam bij de LBC de nadruk steeds meer op gezelligheid te liggen. Dit uitte zich in borrels, feesten en filmavonden. Ook werden er natuurlijk nog steeds lezingen en excursies georganiseerd. Nog steeds is de Leidse Biologen Club een bloeiende vereniging die op dit moment ruim 700 leden kent.