Huidig bestuur

Huidig bestuur

Op 8 september 2021 is het 99e bestuur der Leidse Biologen Club “Beaivi” als volgt geconstitueerd:

“Beaivi”

V.l.n.r.:
Koen Lansing – Assessor Intern

Carmen Karwal – Ab-actis

Michael Nierse – Praeses

Willem Algra – Quaestor

Meike van den Bos – Assessor Onderwijs

Beaivi is een Sami godheid. In Sápmi, ook wel Lapland, waar de zon voor een goed deel van het jaar niet boven de horizon komt, was en is de zon van groot cultureel belang. Elke winter smeren mensen boter of rendiervet op hun deur, zo voeden zij Beaivi, opdat zij na de lange winter weer genoeg kracht heeft om boven de horizon te verschijnen. Ook wordt er tijdens midwinter een wit rendier in naam van Beaivi geofferd, zodat ze meer kracht kreeg en sneller weer haar licht op de wereld zou schijnen. Van de zon groeien immers de planten die de rendieren eten. De rendieren vormen weer de spil van het leven van de Sami. Ze zorgen voor voedsel, kleding en gezelschap. Na de donkere periode die COVID heeft gebracht voor iedereen, hopen wij weer een beetje licht te brengen komend jaar.

Onze kleuren zijn roze en groen, een verwijzing naar het noorderlicht. Wij hopen dat wij net als dit prachtige natuurfenomeen mensen plezier en verwondering te brengen.

Animus risu novatur – De ziel wordt verfrist door gelach. Dit motto past bij onze dynamiek als groep en onze hoop voor een betere toekomst.