Huidig bestuur

Huidig bestuur

Op 2 september 2020 is het 98e bestuur der Leidse Biologen Club “Eos” als volgt geconstitueerd:

“Eos”

V.l.n.r.:
Nienke IJspeert – Assessor Intern

Willemijn van Dijk – Ab actis

Elodie van der Valk – Praeses

Daniëlle Snijders – Quaestor

Emma Pigmans – Assessor Onderwijs

De naam Eos komt van de Griekse godin van de dageraad en ochtendgloren. Daarnaast staat ze symbool voor nieuwe beginnen. Dit willen wij voor onze leden betekenen, nadat vorig jaar de tweede helft van het jaar alle fysieke activiteiten afgelast waren. Eos is de dageraad van een nieuwe dag en nieuwe kansen.

Onze bestuurskleuren zijn paars en zilver. Paars is een kleur die als spiritueel gezien wordt en die geassocieerd wordt met visie, waarheid en wijsheid. De kleur werkt opbeurend en kalmerend en kan creativiteit stimuleren. Hiermee willen wij bij onze leden kalmte en hoop opwekken voor dit jaar.

De kleur zilver wordt geassocieerd met vrouwelijke intuïtieve wijsheid, wat passend is gezien het bestuur dit jaar geheel vrouwelijk is. Daarnaast is zilver een koele en rustige kleur wat sereniteit uitstraalt.

Ons motto is: ‘Fluctuat nec mergitur’. Dit is een gezegde uit het Latijn wat vrij vertaald betekent: ‘Geslagen door de golven maar zij zal niet zinken’. Dit is toevallig ook het motto van Parijs.

Dit motto sluit aan op waar wij dit jaar voor staan, door de huidige situatie laten wij ons niet neer slaan!