Organen

Het LBC-bestuur wordt in het opstellen en uitvoeren van haar beleid bijgestaan en gecontroleerd door de drie officiële verenigingsorganen. Ook spelen ze een belangrijke rol bij algemene ledenvergaderingen én helpen ze met hun uitgebreide ervaring de commissies. Deelname aan de Ledenraad en KasCo is mogelijk voor alle leden van de LBC en is een fantastische manier om de innerlijke tandwielen van de vereniging te leren kennen. Zo vertegenwoordig jij de belangen van je jaargenoten, doe je organisatorische ervaring op of bereid je jezelf voor op een eventueel bestuursjaar. Benieuwd naar de werklast of over wat het precies inhoudt? Stuur een berichtje naar bestuur@leidsebiologenclub.nl!

Ledenraad

Zoals de naam verklapt, bestaat de Ledenraad uit een diverse doorsnede van LBC’ers die zich op een brede manier bezighouden met het reilen en zeilen van de vereniging. De Ledenraad buigt zich aan het begin van het collegejaar over het beleidsplan en zorgt er met hun feedback voor dat deze goed aansluit op de statuten, eerdere ervaringen en ALV-besluiten. Ook de halfjaarlijkse en jaarevaluatie van het beleidsplan gaan langs de Ledenraad. Periodiek stelt het verenigingsbestuur de Ledenraad op de hoogte van dossiers die spelen, waarbij de Ledenraad gevraagd én ongevraagd advies kan uitbrengen. Ook peilt de Ledenraad onder commissieleden en reguliere leden hoe zij het functioneren van het bestuur ervaren. 

KasCo

Erg leuk zo’n beleidsplan, maar zonder geld komt het niet van de grond! De Kascontrolecommissie is het equivalent van de Ledenraad op financieel gebied en onderhoudt nauw contact met de Quaestor en Assessor Extern. Behalve het controleren van het beleidsplan en het monitoren van de acquisitie loopt de KasCo de kasstroom van de vereniging periodiek na. Gezien hun ervaring en kennis vraagt het bestuur de KasCo regelmatig om advies en buigt de KasCo zich ook altijd om grote uitgaven.

Raad van Senatoren

De Raad van Senatoren bestaat volledig uit oud-bestuursleden. Ze zeggen wel dat je als bestuurslid pas helemaal aan het einde van de rit snapt wat een bestuursjaar eigenlijk inhoudt, dus het is wel zo fijn dat het bestuur ergens terecht kan met al hun vragen. Of het nou gaat over persoonlijke productiviteit of de lastige specificaties van langlopende dossiers. In de toekomst zal de Raad van Senatoren zich ook meer gaan bezighouden met het opstellen en implementeren van meerjarendoelen.