Stages

Aangezien het vinden van een stage nogal een opgave kan zijn hebben we het je een beetje makkelijker gemaakt door hier een overzicht te bieden van stages die je kunt doen met een achtergrond in de biologie. We zullen proberen om deze pagina zo goed mogelijk up to date te houden, maar mocht er toch iets geks tussen staan kun je contact opnemen via bestuur@leidsebiologenclub.nl. Bij andere vragen kun je ook mailen naar eerdergenoemd e-mailadres.

Stages vanuit ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Lessen van MKB!dee

In 2018 hebben we 14 subsidies verstrekt waarmee ondernemers zelf op een innovatieve manier knelpunten kunnen wegnemen, die zij ondervinden bij het ontwikkelen van personeel. Het is een experimentele regeling waarmee nieuwe ideeen en methoden omhoog komen, die we vervolgens kunnen uitwerken en breder toepassen. Denk aan gedragsinzichten, apps, tools, learning communities etc. In 2019 hopen we in een nieuwe regeling ruim 50 subsidies te kunnen

verstrekken. Het mooie van de regeling is dat er concrete en werkbare dingen uitkomen. Die moeten we wel verbinden met literatuur en andere beleidsinzichten en ervaringen. Parallel werken we als cluster namelijk aan een toekomststrategie voor menselijk kapitaal en ondernemerschap, waarbij deze uitkomsten ook een rol spelen. Bij deze stageopdracht werk je samen met de twee dossierhouders aan de uitvoering van de regeling, van de praktische stappen (waarmee je veel leert over het werk van een beleidsmedewerker) tot de ontwikkeling van de strategie (waarbij er voor jou ook ruimte is voor een afgebakende opdracht). Er is gelegenheid om met andere onderwerpen in ons cluster mee te draaien.

Duur van de stageopdracht: 6 maanden (tenzij anders overeengekomen) minimaal 16, maximaal 36 uur per week vanaf 1 maart 2019.

Solliciteren? Stuur je CV en een korte motivatiebrief naar stages@minez.nl

Vergoedingen: De stagevergoeding bedraagt €604,00 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. De reiskosten woon-werkverkeer wordt vergoed als de student niet (meer) beschikt over een week-ov-kaart.

Voor  vragen over de stageopdracht kan contact worden opgenomen met: 

Naam: Wytse Wouda
Telefoon: 0611377064
e-mail: w.h.wouda@minez.nl

Stage bij een project of programma van een POOL medewerker

Bij de POOL werken zowel de Rijkstrainees als project en programma managers. wij werken op de prioritaire projecten en programma’s binnen EZK en LNV. Hierbij kun je denken aan het programma verduurzaming veehouderij, het ontwerpen van een netwerkaanpak voor de energietransitie, introductie van Agile werken bij de projectdirectie gastransitie Groningen, de uitrol van het G5 netwerk en het ontwerpen van een handboek voor een crisis handboek voor de

situatie rondom de Oostvaardersplassen. Een stagair is bij ons van harte welkom en kan bekijken bij welk project of programma hij/zij zou willen werken.

Duur van de stageopdracht: 6 maanden (tenzij anders overeengekomen) minimaal 21, maximaal 32 uur per week vanaf februari/maart.

Solliciteren? Stuur je CV en een korte motivatiebrief naar stages@minez.nl

Vergoedingen: De stagevergoeding bedraagt €604,00 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. De reiskosten woon-werkverkeer wordt vergoed als de student niet (meer) beschikt over een week-ov-kaart.

Voor  vragen over de stageopdracht kan contact worden opgenomen met: 

Naam: Jantien Lievense of Marianne Villee
Telefoon: 06-11708621 (jantien) 06-52527051
e-mail: j.lievense@minez.nl en m.c.a.villee@minez.nl

Stages vanuit ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het Ministerie van LNV houdt zich o.m. bezig met het verduurzamen van agrarische productieketens die worden geassocieerd met ontbossing in de tropen. De belangrijkste agrarische producten die bij de ontbossing zijn betrokken zijn (rund)vlees, soja, mais, palmolie, maar ook rubber, cacao en koffie en pulp en papier.

Nederland is na China de grootste importeur van soja. De EU is de tweede grootste exportmarkt voor palmolie en Nederland de grootste importeur

binnen de EU. Nederland is ‘s werelds tweede importeur van cacao en Nederland is de zesde importeur van koffie.

Vanwege deze belangrijke positie als marktpartij is ons land in een unieke positie om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van ontbossing en te sturen op duurzaamheid van de teelt in andere delen van de wereld. Nederland zet zich in voor de verduurzaming van de wijze waarop deze grondstoffen worden

geproduceerd, en richt zich daarbij zowel op de milieuproblematiek, de verbetering van arbeidsomstandigheden, naleving van mensenrechten, behoud van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering.

Het beleid is internationaal gericht om de productie en de marktvraag naar gecertificeerd duurzame en ontbossingsvrije producten binnen de Europese Unie en daarbuiten te vergroten.

Er wordt veel samengewerkt met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de partnerlanden verenigd in het Amsterdam Declarations Partnership, de EU, en de belangrijkste productielanden van deze agrarische grondstoffen. Ook wordt samengewerkt met andere grote consumentenlanden, mn India en China, om de mondiale vraag naar duurzame grondstoffen te vergroten.

De stagiair werkt mee aan al deze onderwerpen, geconcentreerd rond de agrarische grondstoffen soja, palmolie, cacao, koffie en thee.

Duur van de stageopdracht: 6 maanden (tenzij anders overeengekomen) minimaal 36 uur per week.

Solliciteren? Stuur je CV en een korte motivatiebrief naar stages@minez.nl

Vergoedingen: De stagevergoeding bedraagt €604,00 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. De reiskosten woon-werkverkeer wordt vergoed als de student niet (meer) beschikt over een week-ov-kaart.

Voor  vragen over de stageopdracht kan contact worden opgenomen met:

Naam: Vincent van den Berk of Anne Stolk
Telefoon: 06 57911616 of 06 48586073
e-mail: v.vandenberk@minez.nl of a.e.stolk@minez.nl