Organen

De organen van de LBC geven het bestuur én de leden, maar vooral de Algemene Leden Vergadering advies over allerlei zaken binnen de vereniging. De Raad van Senatoren geeft vooral het bestuur advies op bestuurlijk niveau en de Kascontrole Commissie geeft advies over de financiën van de vereniging. De Ledenraad houdt zich bezig met beleid.

.