Twintigste lustrum, de LBC wordt honderd!

Op 28 november 2023 viert de Leidse Biologen Club haar honderdste verjaardag. De tweejarige lustrumcommissie gaat volgend jaar al hard aan de slag met de voorbereidingen, zodat het lustrumjaar op dag één van het academisch jaar al voluit van start kan gaan.
Naast lustrumactiviteiten door het jaar heen, zullen alle commissies een hogere verenigingsbijdrage ontvangen, om grootser uit te kunnen pakken met hun activiteiten. Alle informatie over deze activiteiten zal uiteraard op de social media-kanalen van de desbetreffende commissie en de LBC gepost worden, naast natuurlijk de updates in de weekmail en maandelijkse reünistenmail.

Als u de weekmail (voor LBC-leden) of de reünistenmail (voor reünisten) wilt ontvangen, stuur dan een mail naar abactis@leidsebiologenclub.nl . U kunt zich als LBC-lid of reünist aanmelden, als u dat wilt doen.

De lustrumcommissie zal binnenkort geformeerd worden en natuurlijk hier een ereplekje krijgen op de website.

Wilt u het lustrum van de Leidse Biologen Club sponsoren middels een donatie? Dat kan! Stort uw donatie naar het rekeningnummer van de LBC: NL69 INGB 0008 3821 97 onder vermelding van “Donatie 20e lustrum Leidse Biologen Club”. U mag hier uiteraard uw naam bij vermelden.