Fondsen

Leids Universiteits Fonds

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) biedt vele mogelijkheden tot subsidies, waaronder bijvoorbeeld de LISF-subsidie voor Leidse bachelor- en masterstudenten waarmee zij in het buitenland individuele projecten kunnen uitvoeren die zijn gerelateerd aan hun opleiding. Het doel van het LUF is het onderzoek en onderwijs aan de universiteit hoog te houden en te verbeteren. Zo verstrekken ze subsidies aan projecten van faculteiten en wetenschappers, en financieren ze bijzondere leerstoelen. Maar ook studenten doen een beroep op het LUF voor activiteiten die hun studie meerwaarde geven. Daarnaast is het LUF actief om alumni betrokken te houden bij de universiteit.

Erasmus+ en LUSTRA+

Er zijn verschillende beurzen beschikbaar voor studenten die een deel van hun studie in het buitenland volgen, daar onderzoek gaan doen of stage lopen. Voor studenten op uitwisseling binnen Europa is er de Erasmusbeurs. Een  belangrijke beurs voor buiten Europa is de is LUSTRA+ beurs. Daarnaast zijn er nog vele andere beursprogramma’s. Bekijk dus goed aan welke voorwaarden je voldoet en welke van deze beurzen je kunt aanvragen.

Minerva Scholarship Fund

De stichting Minerva Scholarship Fund Leiden (MSF) stelt zich ten doel beurzen te verschaffen voor studie- en onderzoeksprojecten binnen verschillende wetenschappelijke disciplines. Het streven van het MSF is om bijzondere en exclusieve projecten van studenten te ondersteunen in binnen- en buitenland. Het Minerva Scholarship Fund is een initiatief van de Leidse Studenten Vereniging Minerva.

Van Bergen Fonds

De Stichting Van Bergen Fonds beoogt een algemeen belang en heeft ten doel contacten tussen Nederlandse en internationale studenten te bevorderen teneinde meer begrip voor elkaars culturen te bewerkstelligen, mede ter voorbereiding op samenwerken en samenleven in de latere beroeps- en leefsituatie.

Curatorenfondsen

Als je niet in aanmerking komt voor andere financiële steun of leningen kun je terecht bij curatorenfondsen. Op grond van kwalitatieve eisen ten aanzien van het project, de behaalde resultaten en de financiële situatie van de aanvrager beoordelen zij de subsidieaanvragen. Na afloop van de buitenlandse studieperiode lever je een verslag in bij de beheerder van de curatorenfondsen.

VSBfonds beurs

De VSBfonds beurs is voor een studie of onderzoek in het buitenland, niet voor stages. Ook summer schools komen niet in aanmerking voor een VSBfonds beurs, net zo min als (talen)reizen van commerciële instellingen. Je kunt de beurs soms wel krijgen voor bepaalde langere cursussen, die aan een universiteit gegeven worden.

Studenten met een handicap

Als je een handicap hebt kunnen de kosten voor een buitenlandperiode soms nog hoger uitvallen. Binnen Europa kun je een aanvraag indienen voor extra financiering vanuit het Erasmusprogramma. Buiten Europa is het raadzaam contact op te nemen met het Fenestra Disability Center, het informatiecentrum van de Universiteit Leiden voor studenten met een functiebeperking.

Franse Studiebeurzen

Een beurs vanuit de Franse overheid of het -bedrijfsleven voor studenten die tijdens of na hun bachelor (laatste jaar), master of PhD een academisch jaar in Frankrijk willen studeren.

NUI Galway (Ierland)

The Hardiman Research Scholarships and Dr Tony Ryan Research Scholarships are fully funded for four years, with a stipend of €16,000 p.a. plus fees. The Scholarships offer opportunities for suitably qualified individuals to pursue a Structured PhD focused on the five key areas of research in which the University offers leading expertise.

LeidCeu Scholarship

Voor studie, onderzoek of het geven van onderwijs bij Central European University (CEU) in Budapest.

Leonardo Da Vinci

Voor afgestudeerde bachelor- en masterstudenten die 2 tot 26 weken stage willen lopen in hun vakgebied in de EU.

Nederlands Instituut in Athene

Voor masterstudenten en promovendi die een kort studieverblijf aan het Nederlands Instituut in Athene willen doorbrengen.

Prins Bernard Cultuurfonds

Voor talentvolle afgestudeerde masterstudenten met de Nederlandse nationaliteit die een vervolgopleiding (master of PhD) in het buitenland willen volgen.

Beursopener

Beursopener is een snelle en gemakkelijke zoekmachine voor studiebeurzen. Nederlandse studenten die naar het buitenland willen voor studie, stage of onderzoek kunnen deze gebruiken als ze op zoek zijn naar extra financiering van hun kosten.

Tips bij het aanvragen

Kijk hier voor tips voor het schrijven van een beursaanvraag

Vragen?

Plexus Informatie Trefpunt voor Studenten (PITSstop) is de plek waar je terecht kunt met vragen over studie, studeren en alles wat je als student tegenkomt. Ook kunnen ze je eventueel helpen met beurs aanvragen.